Osmanlı gözlerini Batı’ya çevirmişti. Akım gecikmiştir. Batıcılaşma ancak üçüncü Selim’in yenileşme çabalarıyla başlayabilmiştir. Üçüncü Selim Osmanlı için birçok yenilik getirmiştir. Fakat Osmanlı ve Batı gitgide düşman olmuşlardır Osmanlı Batı için ‘gavur’ kelimesini kullanmıştır. Bu da işlerin kötüye gitmesine yol açmıştır. Batı Osmanlıya düşmandır, Osmanlıda Batıya… Bu basit gerçeklik karşında diplomatik etkilere yol yoktu kesinlikle. Doğu’nun Batı ile iş yapması öngörülemezdi. Osmanlı için yeni eylem planları çıktı. Bizde batıcılaşma, Osmanlılığın özel nitelikleri sonucu değişik bir görünüş almıştır. Osmanlı’nın Doğu içinde seçkin bir yeri ve Doğu adana escort halkları üzerinde ölçülmez bir etkisi vardı. Batıcılaştıkça hilafet makamına tantanalı bir görüntü vermeye Müslüman halklara baskı yapmaya çalıştık. Batılılaşma Osmanlı’da yönetim yerlerinin batıcıların eline geçmesiyle yanında gavurun körüklediği ve denetlediği bir irtica akımıyla birlikte yürümüştür. Batılılaşma girişimi elbette kıyafet devrimini getirecekti. Üniformalar giyeceğiz. Batılılaşma geldikçe derler ki ‘artık kalkındınız, azgelişmiş’ değilsiniz. Hali vaktiyle herkes böyle düşünecekti haklı olarak. Türkiye bir şekilde Batılılaşmıştır fakat Batılılaşmaktan beklenen sonuçlar elde edilememiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Name *
Email *
Website