Antik çağda yaşamış olan bilgin, Hippokrates adına tıp fakültesinden mezun olarak doktor olan hekimlerin yapmış oldukları yemine verilen ad Hipokrat yeminidir. Hipokrat yemini ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Hipokrat yemini bir insan hayatının, her şeyden üstün olduğunu, hastanın adana escort mahremiyetine saygı duyacağına ant içilir. Hippokratesin yaşadığı dönemde herhangi bir hastalığa yakalandıklarında insanlar, Tanrılardan yardım isterdi. Hippokrates ise bu inanışa inanmıyordu ve hastalıkların nedenini ve çaresini anlamaya çalışıyordu. Her hastalığın bir açıklaması olduğunu düşündüğü için çalışmalar yaptı. Gözlemleri sırasında bu düşüncesinin gerçek olduğunu zamanla kendi anladığı gibi insanlara da anlatmıştır. Zaatüre hastalığının ve çocuklardaki epilepsi hastalığının nedenlerini ve belirtilerini ilk kez tanımlayan hekimdir. Hipokrat yemini, tıp tanrısı olan Asklepios adına edilirdi. Günümüzde ise, antik çağda yaşamış olan ve tıpa çok fazla katkısı olan Hippokrates adına yapılmaktadır. Eskiden edilen yeminle birlikte, günümüzde edilen yemin arasında farklılıklar olsa da özünde aynıdır. Ülkemizde hekimlik mesleğine adım atılırken, tıp fakültelerinden mezun olan doktorlarımız Hekimlik Andını okumaktadırlar. Hekimlik Andı, tıp fakülteleri arasında ufak değişiklikler göstersede temelini ve özünü Hipokrat Yemini’nden almaktadır. Hipokrat Yemini, insan hayatının herşeyin üstünde olduğunun ilk defa bir metinde vurgulaması anlamında önemlidir. Koşullar ne olursa olsun, insanlığın sonuna kadarda tıbbi etik açısından ideal tıp adamlarının nasıl olması gerektiğini tanımlamıştır. Hipokrat yeminine bağlı, geçmişten bugüne şifa dağıtan doktorlarımız ve sağlık alanında çalışanlarımızın manevi şahsiyetlerine saygılarımızı sunuyoruz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Name *
Email *
Website