ATÜT devletlerinin koruyucu askerlerinin çıkması için belli koşullar gerekir fakat artı ürün elde edilmesi gerekir. Yağma biçiminde değil de haraç biçiminde çıkması içinde diğer devletlerin çıkar sağlamaları gerekir. kendisini savunmaktan yoksul bulmuştur. Bu nedenle asker devletler dış saldırılara karşı korumakta sürekliliğini sağlamaktadır ve artı ürünün bir bölümünü hak etmektedir. Üretimin devam etmesi askeri başarıya bağlı olunca asker devletlerde pay istemişlerdir Askeri başarı günden güne azalmıştır. Doğunun baskısı azalmaya başlayınca Yunanlılar, Osmanlılar, Araplar bize karşı silah tutmuşlardır. Doğu-Batı olarak sözcüleri vardır adana escort bayan, İran, Selçuklu, Osmanlı Doğu’nun ileri karakolluğunu yapmıştır. Cephe seçimi yapmaya zorlayan nedenler vardır. Batıyı seçen devletlerde ticaret ve deniz bulunmaktaydı. ATÜT daha fazla pay ve gelir elde etmek için silahlı soygunları tercih ediyorlardı. Yunanlılar tüccar olarak geldikleri Mısır limanlarına pek çok kez soygun yapmakta çekinmiyorlardı. ATÜT asıl ham madde kaynağını Batı ve Doğudan almaktadır. Hem Batı’nın soygununu korumuş hemde Doğu’nun göçebe toplumlarını korumuştur. Söz konusu devletler, artı üründen paylarını haraç olarak almışlardır. Osmanlıcılıkta üreti halkın hor görülmesi nedensiz değildir ve kendi koşullarına uygundur. Osmanlı girdiği hiçbir ülkede düzeni değişmemiştir. Birçok devlet ATÜT’ün iktisadi gücü yanında askeri gücünü oluşturmuşlardır ve koruyuculuğunu yapmışlardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Name *
Email *
Website